Boliglånsordning i Statens Pensjonskasse

Visste du at du som medlem av Statens Pensjonskasse (SPK) har muligheten til å søke om boliglån på inntil 1,7 millioner kroner til lav rente? Hvis dere er to i den samme husholdningen som er medlemmer kan man derfor søke om inntil 3,4 millioner kroner!

Det er altså yrkesaktive medlemmer i SPK som, i henhold til loven som omfatter Statens Pensjonskasse, kan motta lån. Den samme rettigheten tilfaller også pensjonister i SPK ( i all hovedsak), statsråder og stortingsrepresentanter. Denne boliglånsordningen er et tariffestet gode for medlemmene og som er fremforhandlet mellom staten som arbeidsgiver og de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene. Hvor stort beløp som kan lånes er er også noe som blir forhandlet frem mellom partene og er pr. 2014 på 1,7 millioner kroner.

Formålet

Hvis du er ansatt i en virksomhet som er tilknyttet Statens Pensjonskasse kan du altså søke om et lån med sikkerhet i egen bolig, og med bolig regnes der du har din folkeregistrerte adresse. Man har også muligheten etter en vurdering å få låne penger til pendlerbolig.

I tillegg til å søke om lån til erhvervelse av bolig, kan man også søke SPK om å refinansiere allerede eksisterende boliglån. Med refinansiering menes det at man flytter boliglånet man har i en privatbank over til Statens Pensjonskasse, som igjen innfrir det gamle lånet til søkeren med et nytt lån med bedre betingelser – etter søknad fra den berettigede.

Man kan altså søke om lån både til å skaffe bolig eller til å refinansiere boliglån, og et lån tilbys mot sikkerhet innenfor 80 prosent av boligens markedsverdi. Man kan søke om en nedbetalingstid på inntil 30 år, hvorav fem av disse årene kan være avdragsfrie.

Uten navn-6

Lån ved kjøp av bolig

Hvis du ønsker å kjøpe en bolig og låne penger gjennom Statens Pensjonskasse kan du følge veiledningen i dette avsnittet, og det er et par ting man må huske på her. SPK tilbyr ikke sine lånekunder et finansieringsbevis eller en mellomfinansiering. Det innebærer at om du vil kjøpe en bolig vil du bli nødt til å ordne deg et finansieringsbevis i en ‘vanlig’ bank.

Det er ved hjelp av dette finansieringsbeviset du kan gå inn i budrunder og legge inn bud/kjøpe boligen du ønsker, og minst seks uker før overtakelsesdatoen må du gå inn på spk.no og søke om lån. Gjør du det vil lånedokumentene bli utstedt før overtakelse finner sted.

Etter at dette er gjort vil SPK betale sin del av lånet, mens banken evt. vil gjøre det samme. Dette gjelder hvis det totale lånebeløpet overstiger 1,7 millioner kroner (3,4 millioner kroner hvis dere er to). Alternativt kan du først låne al i banken og deretter søke om refinansiering, en prosess som tar litt lenger tid.

Refinansiering av boliglån

Har du et boliglån som du ønsker å refinansiere for å få gunstigere renter? Dette kan du som sagt gjøre hos SPK og prosessen er enkel.

Gå direkte inn på spk.no og fyll ut den elektroniske lånesøknaden, og denne vil bli sett på av en kundebehandler. Hvis søknaden godtas vil du motta et tilbud om refinansiering pr. post, og du må deretter signere lånetilbudet og returnere det.

I tilfeller hvor du bes om å sende inn annen dokumentasjon i forbindelse med din søknad må du gjøre også dette. Etter at SPK har tinglyst de nødvendige dokumentet ditt vil ditt lån overføres til Statens Pensjonskasse, og deretter mottar du nedbetalingsplanen og kan se frem til en bedret økonomi med lavere rente.